แผ่นบับเบิ้ล

กว้าง 65 cm x ยาว 100 m
กว้าง 130 cm x ยาว 100 m

Compare