เสื่อน้ำมัน KF028-100

กว้าง x ยาว x หนา

ขนาด 1.40m x 27m x หนา 0.30 มิล
ขนาด 1.50m x 27m x หนา 0.30 มิล
ขนาด 1.50m x 27m x หนา 0.60 มิล
ขนาด 1.50m x 27m x หนา 0.70 มิล
ขนาด 1.70m x 27m x หนา 0.28 มิล
ขนาด 1.80m x 27m x หนา 0.45 มิล
ขนาด 1.80m x 27m x หนา 0.70 มิล
ขนาด 2m x 27m x หนา 0.45 มิล
ขนาด 2m x 27m x หนา 0.70 มิล

Compare