พลาสติกปูโต๊ะ PVC KI135-50

พลาสติกปูโต๊ะ PVC เกรด A
มีแบบลายด้านเดียว และ สองด้าน

Compare