พลาสติกปูโต๊ะ PVC KI135-40

พลาสติกปูโต๊ะ PVC เกรด A
มีแบบลายด้านเดียว และ สองด้าน

Compare