พลาสติกปูโต๊ะ PVC KI102-301

พลาสติกปูโต๊ะ PVC เกรด A
มีแบบลายด้านเดียว และ สองด้าน

Compare