ปูโต๊ะ KP096-3P-A (แดง)

กว้าง x ยาว x หนา

ขนาด 1.20m x 22m
ขนาด 1.40m x 27m
ขนาด 1.40m x 36m

Compare